OM MIG

Liselott Bengtsson 

"När du möter mig är det dags att arbeta med både hjärna och hjärta för att bli hållbar i ditt ledarskap".

Jag har en beteendevetenskaplig utbildning inom personal, arbete och organisation vid Stockholms universitet samt har arbetat femton år som chef och ledare inom olika retailföretag.

Med bakgrund som yogalärare så har jag själv kunnat arbeta med yogans olika verktyg inom det egna ledarskapet samt väglett andra till att bli mer hållbara.

Jag arbetar efter konceptet Resilience vilket innebär att kunna hantera stress och förmåga till återhämtning både i arbetslivet och i det privata. Resilience innebär att man utvecklar olika beteenden, tankar och handlingar som bidrar till att kunna möta och hantera positiva och negativa livshändelser.